Vuosikokous

Aika: 24.1.2022 klo 18 - 21
Paikka: etänä Teams sovelletuksella

Kokouksessa käsitellään säännöissä määrätyt asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa.
3. Esitetään vuosikertomus.
4. Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
5. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.
6. Hyväksytään toimintasuunnitelma.
7. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio ja jäsenmaksu.
8. Valitaan kerholle puheenjohtaja.
9. Valitaan kaksi muuta jäsentä johtokuntaan erovuoroisten tilalle.
10. Valitaan toiminantarkastaja ja varahenkilö.
11. Käsitellään muut johtokunnalle vuosikokouksen käsiteltäviksi jätetyt asiat.

Pertti Oittinen esittää kuvasarjoja

Samuli Saarinen kertoo valokuvien esittämisestä Instagramissa